Obs Twickel

  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

Inhoud

Algemeen

Welkom

Welkom op de website van openbare basisschool Twickel in de wijk Toolenburg in Hoofddorp.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van kinderen én ouders. Wij vinden daarom dat kinderen, zeker in deze periode, veel zorg en aandacht verdienen én dat zij met plezier naar school gaan.

Op Twickel werken wij met een team van leerkrachten en directie met een open houding richting ouders, kinderen en elkaar. Er wordt gewerkt binnen een goed pedagogisch klimaat waarbinnen veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Onze schoolgebouwen beschikken over alle voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. In alle lokalen wordt gewerkt met digitale schoolborden en zijn voldoende computers beschikbaar. De gebouwen zijn licht, veilig, sfeervol en geven kinderen de mogelijkheid om buiten de klassen te werken. Ontwikkeling van zelfstandigheid en stimuleren van zelfvertrouwen zijn belangrijke pijler in ons onderwijs.
Binnen ons team hebben we deskundige intern begeleiders die de collega's ondersteunen bij de begeleiding van kinderen die een andere onderwijsbehoefte hebben.
Goed bewegingsonderwijs en muziekonderwijs vinden wij belangrijk, daarom hebben de kinderen op Twickel op deze gebieden les van vakleerkrachten.
Het aanbod op Twickel is breed omdat wij van mening zijn dat kinderen zich op verschillende manieren en op verschillende gebieden ontwikkelen.
Voor ouders is er op school ruim de gelegenheid om deel te nemen aan allerlei schoolactiviteiten. We hebben een deskundige medezeggenschapsraad en een actieve en betrokken ouderraad.

Dit alles organiseren wij vanuit onze visie dat kinderen zich optimaal cognitief kunnen ontwikkelen en een hoeveelheid vaardigheden meekrijgen die hen in staat stelt zich in het vervolgonderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Het leesonderwijs op Twickel krijgt bijzondere aandacht.

Mocht u meer willen weten over onze school, dan nodigen wij u graag uit een afspraak te maken voor een informatief gesprek en een rondleiding.

Jennifer Mollema, adjunct-directeur Mardine Leijen, directeur