Obs Twickel

  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

Directie aan het woord

Welkom

Welkom op de website van openbare basisschool Twickel in de wijk Toolenburg in Hoofddorp.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van kinderen én ouders. Wij vinden daarom dat kinderen, zeker in deze periode, veel zorg en aandacht verdienen én dat zij met plezier naar school gaan.

Ons onderwijs organiseren wij vanuit de visie dat het kind zich optimaal cognitief kan ontwikkelen en een hoeveelheid vaardigheden meekrijgt die hem/haar in staat stelt zich in het vervolgonderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Bij de basisvakken rekenen en lezen krijgen de kinderen het onderwijs op drie verschillende instructieniveaus aangeboden. Op 1 februari 2016 zijn we gestart met een groep waarin voltijd onderwijs gegeven wordt aan hoogbegaafde kinderen. Meer informatie hierover vindt u onder de tab ‘Leonardo’. Het leesonderwijs op Twickel krijgt bijzondere aandacht.

Op Twickel werken wij met een team van leerkrachten en directie met een open houding richting ouders, kinderen en elkaar. Er wordt gewerkt in een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze schoolgebouwen beschikken over alle voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. In alle lokalen wordt gewerkt met digitale schoolborden en zijn voldoende computers beschikbaar. De gebouwen zijn licht, veilig, sfeervol en geven kinderen de mogelijkheid om buiten de klassen te werken. Ontwikkeling van zelfstandigheid en stimuleren van zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. Binnen ons team hebben we deskundige intern begeleiders die de collega's ondersteunen bij de begeleiding van kinderen die een andere onderwijsbehoefte hebben.

Goed bewegingsonderwijs vinden wij belangrijk, daarom hebben de kinderen op Twickel, vanaf groep 3, twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het aanbod op Twickel is breed omdat wij van mening zijn dat kinderen zich op verschillende manieren en op verschillende gebieden ontwikkelen.

Voor ouders is er op school ruim de gelegenheid om deel te nemen aan allerlei schoolactiviteiten. We hebben een deskundige medezeggenschapsraad en een actieve en betrokken ouderraad.

Mocht u meer willen weten over onze school, dan nodigen wij u graag uit een afspraak te maken voor een informatief gesprek en een rondleiding.

Jennifer Mollema, adjunct-directeur

Mardine Leijen, directeur


Home