Obs Twickel

  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 6/7/8

Kracht en evenwicht

Aan de slag met het thema kracht en evenwicht! We startenmet het verkennen van het begrip kracht en doen, samen met groep 4/5, proefjes om dit te ervaren. Ook bedenken we wat we verstaan onder het begrip techniek. We komen erachter dat techniek wel heel veel omvat! In groepjes ontwerpen we een mobiel waarbij kracht en evenwicht de uitgangspunten vormen. Ontwerpen en je houden aan het plan, vormt hierbij best een uitdaging.