Obs Twickel

 • Obs Twickel
 • Obs Twickel
 • Obs Twickel
 • Obs Twickel
 • Obs Twickel
 • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

Lezen

Lezen op Twickel

Allereerst is het misschien zinvol om iets te vertellen over de resultaten van leesonderwijs in Nederland, welke volgens de Onderwijsinspectie (2005) zorgelijk laag zijn. Het gaat daarbij om 10% van de basisschoolleerlingen. In Nederland hebben in totaal 1,5 miljoen mensen problemen met lezen en schrijven.

In april 2006 publiceerde de Onderwijsinspectie in haar verslag 'De staat van het Onderwijs' dat een kwart van de leerlingen aan het einde van de basisschool een achterstand van twee jaar hebben in technisch lezen.

Reden te meer voor onze school om leesonderwijs een nog prominentere plaats in te laten nemen in ons onderwijs. Immers, lezen is niet alleen belangrijk in taal, maar ook binnen alle andere vakgebieden. Lezen en schrijven zijn essentieel binnen communicatie en hebben een belangrijke rol in het dagelijks leven. Door veel te lezen vergroten kinderen ook nog hun woordenschat.

Daarom vindt u op deze pagina informatie over de volgende onderwerpen:

 • Opbrengst gericht werken;
 • Leesvormen op Twickel;
 • Leesbevordering;
 • De schoolbibliotheek;
 • Makkelijk Lezen Plein;
 • Boekentip;
 • Officiële opening schoolbibliotheek;
 • Activiteiten rondom lezen.