Obs Twickel

  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de OR

De ouderraad op OBS Twickel

Op de Twickel is een actieve ouderraad bestaande uit enthousiaste vaders en moeders van kinderen op onze school. 

Op deze pagina vindt u onze aankomende vergaderdata, de notulen van de vergaderingen en onze jaarverslagen van de afgelopen jaren. Ook vindt u hier informatie over onderwerpen zoals de ouderbijdrage.

Tevens stellen wij ons persoonlijk voor, onze namen ziet u linksonder op deze pagina.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u die via het contactformulier aan ons melden of een mail sturen naar or@obstwickel.eu. Uiteraard mag u ons ook persoonlijk op school aanspreken.